කොරෝනාවෛරසය: ඊයේ ආසාදිතයින් 301ක් – මරණ 3ක්

0
16

ඊයේ (මාර්තු 17) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 301 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබේ.

මේ වන විට මෙරටින් හඳුනා ගෙන ඇති සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 657,435 කි.

මේ අතර, මෙරටින් තවත් එක් කොවිඩ් මරණ 3ක් ඊයේ (මාර්තු 17) වාර්තා විය.

ඒ, වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිමි පුද්ගලයින් දෙනෙකු සහ කාන්තාවකි.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 16,419ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.