බැසිල් මේ පාර ඉන්දියාවෙන් ගන්න යන ණය ඩොලර් බිලියනය පනී

0
27

ඉන්දියාවට ගොස් සිටින මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයිශංකර් මහතා සහ එරට මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් මහත්මිය සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

මේ පිළිබඳව ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් එස්. ජයිශංකර් මහතා සඳහන් කළේ, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇති ආර්ථික හවුල්කාරීත්වය පිළිබඳව ඵලදායී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බව ය.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අවශ්‍යතාව සඳහා ඉන්දියාව අඛණ්ඩව ප්‍රතිචාර දක්වන බව ඔහුගේ ට්විටර් පණිවුඩයේ වැඩිදුරට ත් දැක්වේ.

ආහාර, ඖෂධ සහ ඉන්ධන වැනි අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ඉහළ නැංවීම සඳහා මුදල් හුවමාරුව, ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ මුල් නවීකරණ ව්‍යාපෘතියක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු ආයෝජන සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය සඳහන් කර තිබේ.

එම අවස්ථාවේදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ඩොලර් බිලියන 1ක් ද ඉන්ධන ආනයනය සඳහා ඩොලර් මිලියන 500ක් ද තවත් ඩොලර් මිලියන 400ක් ඇතුළු ඩොලර් බිලියන 1.9ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට එහිදී ඉන්දියාව එකඟ වී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී ඇත.