කොරෝනාවෛරසය: ඊයේ එක් කොවිඩ් මරණයක් – ආසාදිතයින් 320ක්

0
20

ඊයේ (මාර්තු 16) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 320 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබේ.

මේ වන විට මෙරටින් හඳුනා ගෙන ඇති සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 657,134කි.

මේ අතර, මෙරටින් තවත් එක් කොවිඩ් මරණයක් ඊයේ (මාර්තු 16) වාර්තා විය.

ඒ, වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිමි පුද්ගලයෙකි.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 16,416ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.