රටවල් 3ක අග්‍රාමාත්‍යවරු අනතුරුදායක දීර්ඝ දුම්රිය ගමනකින් යුක්‍රේනයට පැමිණෙති

0
62

රටවල් 3ක අග්‍රාමාත්‍යවරුන් පෝලන්තයේ සිට දීර්ඝ වූ ත්, අනතුරුදායක වූ ත් දුම්රිය ගමනකින් යුක්‍රේනයේ කියෙව් නගරය බලා පැමිණ තිබේ.

ඒ, යුක්‍රේනයට සහය පළ කිරීම සඳහා ය.

රුසියාව දිගින් දිගට ම ප්‍රහාර එල්ල කරන අවස්ථාවක සිය රටට සහය පළ කිරීම සඳහා නිර්භීතව, අනතුරුදායක දීර්ඝ ගමනක යෙදීම සම්බන්ධයෙන් යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොඩිමීර් සෙලෙන්ස්කි ඔවුන්ට සිය ප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

එලෙස යුක්‍රේනයට පැමිණ ඇත්තේ, පෝලන්තයේ, ස්ලෝවේනියාවේ සහ චෙක් ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරුන් ය.

ඔවුන් එහිදී යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොඩිමීර් සෙලෙන්ස්කි හමුවී සිය සහයෝගය පළ කර තිබේ.

එහිදී චෙක් ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය පීටර් ෆියාලා යුක්‍රේන වැසියන්ට පවසා ඇත්තේ, “ඔවුන් තනි වී නොමැති,” බව ය.

“ඔබගේ නිර්භීත සටන් කිරීම අපි අගය කරනවා. ඔබ සටන් කරන්නේ අපගේ ජීවිත වෙනුවෙනුත් බව අපි දනිමු. ඔබ තනි වී නැහැ. අපේ රටවල් ඔබ ත් සමග නැගී සිටිනවා,” ඔහු ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබිණි.

රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පළමු වරට යුක්‍රේනයට පැමිණි බටහිර නායකයින් වන්නේ, මොවුන් තිදෙනා ය.