බුද්ධිමය දේපළ පනත අද සිට බලාත්මක යි

0
80

පසුගිය 8 වන දා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගෙන සම්මත වූ බුද්ධිමය දේපළ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (මාර්තු 16) සිය සහතිකය සටහන් කළ බව පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ඒ අනුව, මෙම පනත 2022 අංක 8 දරන බුද්ධිමය දේපළ (සංශෝධන) පනත ලෙස අද සිට බලාත්මක වේ. 

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට වැදගත් දායකත්වයක් දැක්වූ භූගෝලීය දර්ශක (Geographical indicators) ලෙස සිලෝන් සිනමන් (Ceylon Cinnamon) වැනි නිෂ්පාදන එනමින් ම ලියාපදිංචි කිරීමට නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් බුද්ධිමය දේපළ පනතෙහි ඇතුළත්ව නොතිබිණි. 

එබැවින් ඒවා මෙතෙක් ලියාපදිංචිය සිදු වූයේ වෙළෙඳ ලකුණු විෂය යටතේ වන සහතික ලකුණු (Certificate marks) ලෙස ය. 

පනතේ නව සංශෝධන අනුව සිලෝන් ටී (Ceylon Tea), සිලෝන් සිනමන් (Ceylon Cinnamon), සිලෝන් පෙපර් ( Ceylon Pepper), සිලෝන් කැෂු ( Ceylon Cashew) වැනි නිෂ්පාදන ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලාංකික භූගෝලීය දර්ශක ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට හැකියාවක් ලැබේ.

එමගින් මෙම නාමයන් යටතේ ව්‍යාජ අනුකරණ නැවැත්වීමට නීතිමය රාමුවක් ස්ථාපනය වීම ද සිදු වන බව ද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් වේ.