“ආර්ථිකය ගොඩගන්න පුළුවන් බැසිල්ට විතරයි: බල්ලෝ බිරුවට තවලම යනවා” – සාගර කාරියවසම්

0
50

තවලමක් සාර්ථක ලෙස ඉදිරියට යන විට ඊට සුනඛයන් බාධා කරන බවත් එම බාධාවලට තවලම යන ගමන නැවැත්වීමට නොහැකි බව ත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ සාගර කාරියවසම් පැවසීය.

ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූරවලින් ඉවත් කළ දෙදෙනා හැර ආණ්ඩුවේ අනෙකුත් හවුල්කාර පක්‍ෂවල සාමාජිකයන් පොදුජන පෙරමුණ හා සම්බන්ධ වී තවදුරට ත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව සාගර කාරියවසම් කීය. 

ආණ්ඩුව විවේචනය කරන ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්‍ෂ 11ක් ලෙස ඇතැමුන් අර්ථ දැක්වුවත් ඇත්ත වශයෙන් ම එම පිලේ පක්‍ෂ 11ක් නොමැති බව ද සාගර කාරියවසම් ලේකම්වරයා පැවසීය. 

බැසිල් රාජපක්‍ෂ අමාත්‍යවරයා ම ඇතැම් අය විවේචනය කරන්නේ මෙරට ආර්ථිකය ගොඩගැනීමට හැකි එකම පුද්ගලයා බැසිල් රාජපක්‍ෂ නිසා යැයි ද නීතිඥ කාරියවසම් කීය.

ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ හවුල්කාර පක්‍ෂ සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කිරීම, තම පක්‍ෂය සෑම විටම උත්සාහ කරන බව ද කාරියවසම් මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.