මත්පැන් මිල ඉහළට

0
46

දේශීය මත්පැන්වල මිල ඉහළ දමා ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, අද (මාර්තු 15) දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාළ මිල ගණන් ඉහළ දමා ඇති බව ය.

ඒ අනුව, දේශීය මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් විසින් මත්පැන් සහ බියර් වර්ගවල මිල 15% සිට 40% දක්වා අගයකින් ඉහළ දමනු ලැබ ඇති බව සඳහන් වේ.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ, මිල ඉහළ දැමීම නිෂ්පාදන පිරිවැය මත සිදුවීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවන බව ය.