කුඹුරු පැලක මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්

0
18

කරදියනාරු, ඊරාලකුලම් ප්‍රදේශයේ කුඹුරක පැලක් තුළ තියුණු ආයුධයකින් ගෙළ කපා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර තිබේ.

මරණකරු වයස අවුරුදු 54ක් වූ පෙරුමාවලි, කාලිමඩ, ඊරාලකුලම් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.

මෘත ශරීරය පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා මඩකලපුව රෝහලේ තැන්පත් කර ඇත.

සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කරදියනාරු පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.