ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් 345ක්: මරණ 10ක්

0
31

ඊයේ (මාර්තු 14) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 345 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබේ.

මේ වන විට මෙරටින් හඳුනා ගෙන ඇති සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 656,386කි.

මේ අතර, මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 10ක් ඊයේ (මාර්තු 14) වාර්තා විය.

වයස අවුරුදු 30-59 අතර පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සහ වයස අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් 08 දෙනෙකු මිය ගිය පිරිස අතර වෙති.

මෙම පිරිස අතර කාන්තාවක් සහ පුරුෂයින් 9 දෙනෙක් වෙති.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 16,407ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.