ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

0
39

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට සැලසුම් කරන බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන්ට බ්‍රිතාන්‍ය රජය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

සංචාරක මාර්ගෝපදේශ සංශෝධනය කරමින් එරට රජය නිකුත් කළ නිවේදනයක පහත කරුණු සඳහන් කර ඇත.

“ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය පිරිහෙමින් පවතී. මේ හේතුවෙන් ඖෂධ, ඉන්ධන, සහ ආහාර වැනි මූලික අවශ්‍යතාවල හිඟයක් පවතී. කඩ සාප්පු, ගෑස් අලෙවිසල් සහ ෆාමසිවල දිගු පෝලිම් පැවතිය හැක. විදුලි බලය වැනි බලශක්ති බිඳ වැටීම්වලට ඉඩ ඇත.”