බරැක් ඔබාමාට කොරෝනා

0
39

තමන්ට කොරෝනාවෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වූ බව අමෙරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති බරැක් ඔබාමා ට්විටර් පණිවුඩයක් මගින් පවසා තිබේ.

ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ, තමන්ට උගුර කැසීමක් පමණක් පැවති අතර වෙනත් බරපතළ රෝග ලක්ෂණ නොමැති බව ය.

ඔහුගේ බිරිඳ වන මිෂෙල් ඔබාමාට වෛරසය ආසාදනය වී නැති බව ද එහි සඳහන් කර තිබේ.

ඔහු වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත්තේ, තමන් සහ බිරිඳ කොවිඩ් එන්නත් මෙන් ම බූස්ටර් එන්නත් ද ගත් බව ත්, වහා එම එන්නත් ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ත් ය.