අද සිට පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි ඇරඹේ

0
39

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල සියලු ම සිසුන් සඳහා අද මාර්තු (14) සිට සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

ඒ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසීය.