එජාපයේ ඩීල්කාරයෝ දෙන්නෙක් පක්ෂය විනාශ කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හේෂා විතානගේ

  👤  5142 readers have read this article !
By mawbima 2018-06-24

ඔබට ලැබුණු අමාත්‍යාංශ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරය ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඇයි?

අපේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර ලබාදෙන්න ගරු අගමැතිතුමා යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව එක් එක් අමාත්‍යාංශවලට අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරුන් වශයෙන් පත්කරලා තිබෙන බව අපට දැනුම් දුන්නා. නමුත් මේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 7ක් එක් අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරයකු වෙනුවෙන් ගෙවනවා කියලා විශාල මාධ්‍ය ප්‍රචාරයක් රටපුරා ගෙන ගියා. නමුත් ඒකට ආණ්ඩුවෙන් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දැක්වූයේ නැහැ. එම නිසා එම අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරය මං භාරගත්තේ නැහැ.

දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට හිමිවන වැටුප් හා දීමනාවලට අමතරව අතිරේක මුදලක්ද මේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරුන්ට ලැබෙන්නේ. ආණ්ඩුව එය පැහැදිලි නොකරන්නේ ඇයි?

මේක පැහැදිලි කරන්න කියලා අගමැතිතුමාටත්, ආණ්ඩුවටත් අපි කිව්වා. අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරයකට වඩා ප්‍රදේශයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙසටත් අපේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් ඉල්ලීමක් කළා. අඩුම තරමින් රුපියල් මිලියන 50 - 60ක් වැනි මුදලක් මූලිකව එම ප්‍රදේශවලට ලබාදෙනවා නම් ජනතාව වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කළ හැකියි. එය අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරයකට වඩා වැදගත් වෙනවා.

එතකොට මේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර ලබාදීලා රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිදුකළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අර්බුදයට තාවකාලිකව විසඳුමක් ලබාදීමද?

මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් අගමැතිතුමා කළා කියලා. නමුත් රටේ එවැනි මතයක් ගොඩනැඟිලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව තුළ එවැනි සැකයක් මතුවෙලා. මාධ්‍ය තුළිනුත් එවැනි ප්‍රචාරයක් ගෙනයනවා. රුපියල් ලක්ෂ 7ක අතිරේක දීමනාවක් අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරයකුට දීලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදය යටගහන්න යනවා කියන මතයක් රට තුළ තිබීම පක්ෂයට හොඳ නැහැ. ඒක නිසායි මං අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරය භාර නොගත්තේ. මීට නිවැරැදි පිළිතුරක් තවමත් ආණ්ඩුවෙන් ලැබිලා නැහැ.

ඔබ කියනවා, ප්‍රදේශවල සංවර්ධනයට රුපියල් මිලියන 50ක් පමණ ලබාදුන්නොත් හොඳයි කියලා. එතකොට එච්චර මුදලක් ඉල්ලන්නේ නැතිව අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරයකුට ලැබෙන රුපියල් ලක්ෂ 7න් සේවයක් කරන්න බැරිද?

රුපියල් ලක්ෂ 7 අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරයකුගේ සාක්කුවට වැටෙන මුදලක් වශයෙන් තමයි මාධ්‍යවල පළවුණේ. රුපියල් මිලියන 50 සිට රුපියල් මිලියන 500 දක්වා මුදල් ලබා දෙන්න කියලා අපි යෝජනා කළේ රටේ පොදු මහජනතාවට අවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සඳහායි. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබාදෙන මුදල් මන්ත්‍රිවරයාගේ සාක්කුවට වැටෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් රුපියල් ලක්ෂ 7ක් ගැන කතාව කියවෙන්නේ කෙළින්ම මන්ත්‍රිතුමාට ලැබෙනවා කියලයි. මා දන්නා තරමින් එහෙම රුපියල් ලක්ෂ 7ක් ලැබෙන යෝජනාවක් නැහැ. නමුත් මාධ්‍යවල පළවුණේ වාහන දීමනාව, කාර්යාල දීමනාව, තෙල් දීමනාව ඇතුළු විවිධ දීමනා රැසක් ලැබෙනවා කියලයි. මං කියන්නේ සත පහක්වත් අපිට එහෙම එපා. ප්‍රදේශයට වැඩ කරන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන්න කියන එකයි අපේ ඉල්ලීම.

මේ ආකාරයෙන් අමාත්‍යාංශ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර ප්‍රතික්ෂේප කළේ ඔබ විතරද?

මට ඒක හරියට කියන්න බැහැ. අපේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නය ඇමැතිකම්, නියෝජ්‍ය ඇමැතිකම්, අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර නෙවෙයි. අප සියලුම දෙනාට අවශ්‍ය රටට හා ජනතාවට සේවයක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපිව පත් කරපු ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. එවැනි නිසි වැඩසටහනක් සකස් කරන්න කියලායි අපි කියන්නේ. මං දන්නා තරමින් කිසිම මන්ත්‍රිවරයකු අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර භාරගෙන නැහැ කියලායි මං හිතන්නේ.

නමුත් කිහිපදෙනකු මෙම අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර භාරගෙන තිබෙනවා නේද?

මං දන්න තරමින් නම් නැහැ. ඒ ගැන සොයා බැලිය යුතුයි. මං ඉන්නේ මේ රටේ පොදු මහජනතාවගේ පැත්තේ. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන තනතුරක් අවුරුද්දකට එකහමාරකට අරගෙන වැඩක් නැහැ. ජනතාවට මේ ඉන්න තත්ත්වයට වඩා දැනෙන යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඕන තනතුරක් භාරගන්න මං සූදානම්. ජනතාවට දැනෙන යමක් කරන්න බැරුව තනතුරක් භාරගෙන වැඩක් නැහැ.

අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර භාරගෙන ඉන්න මන්ත්‍රිවරුන් ඉන්නේ ජනතාව එක්ක නෙවේද?

මං එහෙම කියන්නේ නැහැ. අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර භාරගත්තු කෙනෙක් ගැන මට තවම දැනගන්න ලැබුණේ නැහැ. යම් මන්ත්‍රිවරයකු අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුර භාරගෙන තිබෙනවා නම් ඒ මන්ත්‍රිතුමා හිතනවා ඇති එමඟින් යමක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් එහෙම භාරගෙන ඉන්න මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් මං ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. මේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රි ධුරයට මන්ත්‍රිවරුන්ගේ සාක්කුවට මුදල් ලැබෙනවා, තව වරප්‍රසාද ලැබෙනවා කියලා සමාජයේ මතයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න කියලා අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් මං ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ චෝදනාවේ පදනමක් නැහැ. නිර්දය විවේචනයක් තියෙන්නේ. ඒක නිවැරැදි කරගැනීම හොඳයි කියලා මං හිතනවා.

එතකොට මෙච්චර ඔබ කියලත් ආණ්ඩුවෙන් මේකට ප්‍රතිචාරයක් ලබා දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි?

මේ ගැන අපි ඉල්ලීම් කළා. අපි තවදුරටත් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මීට අවශ්‍ය පිළිතුර ලබාදෙන්න කියලා. නැතිනම් සිදුවෙන්නේ ඉතා අමාරුවෙන් දේශපාලන ගමනක් පැමිණි අපේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට සිදුවන දේශපාලන හානියයි. එය බරපතළයි. ඒකයි අපි කියන්නේ මේකට නිසි පිළිතුරක් ලබාදිය යුතුයි කියලා.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 5ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 2ක් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 7 දෙනකුට හිමිවුණා. මේ ගැන හිතෙන්නේ මොනවාද?

මේ වෙනකොට රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය ගැන ඉතා ගැඹුරෙන් සලකා බැලිය යුතුයි. ඒකත් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග, එළැඹෙන තීන්දු, සිදුකරනු ලබන ප්‍රකාශ එක්ක අපට සැකයක් තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ දුක්විඳලා ඔය පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් ජනතාවගෙන් ලබාගත්තු ජනතා ආකර්ෂණය පලුදු වෙයිද කියලා.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධයෙන් එවැනි සැකයක් ඇති වෙන්නේ ඇයි?

ජනාධිපතිතුමාගේ හැසිරීම තුළ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට සාධාරනයක් ඉටුවෙයිද කියලා අපිට සැකයක් පවතිනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එම තනතුරු ලැබිය යුතු කිහිපදෙනකුට එම තනතුරු ලැබුණා. ඒ ගැන ගරු අගමැතිතුමාට සහ ඒ වෙනුවෙන් තීරණ ගත්තු කණ්ඩායමට අපේ ස්තුතිය පුදකරනවා. ඒ වගේම එම නව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට සුබ පතනවා. නමුත් අපට සැකයක් පවතින්නේ මේ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් යන ගමනට ඔවුන්ට ලැබුණු මේ තනතුර හානියක් වෙයිද කියලයි. මේ අයට වැඩකරන්න අනාගත දැක්මක් සහිත ජනතාවට දැනෙන වැඩසටහනක් මේ මොහොතේ පේන්න නැහැ.

නිසි ගෞරවයක් මැති ඇමැතිවරුන්ට නැද්ද..?

පරිසර සංවර්ධන, වනජීවී හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාට පත්ව තිබෙන ඉරණම බලන්න. මං කිව්වේ මේ එක උදාහරණයක් පමණයි. කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු ලෙස තීරණ ගැනීමේදී ඇතිවී තිබෙන යම් යම් ගැටලු නිසා එම අමාත්‍යවරයා විහිළුවකට ලක්වෙලා. ඒක නිසා කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් තිබිලත් වැඩක් නැහැ තමන්ට වැඩ කරන්න නිදහසක් නැත්තම්. තමන්ගේ පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න අනෙක් මිනිසුන්ගේ බෙල්ල හිර කරන්න ගියොත් රටකට ඉදිරි ගමනක් නැහැ.

එතකොට ඔබ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා මේ දීලා තියෙන්නේ කැරට් අලයක් කියලද..?

ජනාධිපතිතුමා දීලා තියෙන්නේ කැරට් අලයක්ද නැද්ද කියලා ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් බලාගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී ජනාධිපතිතුමා ගන්නා තීන්දු පළපුරුදු, අත්දැකීම් බහුල දේශපාලනඥයකු විසින් ගනීවි කියලා අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් විය යුතුයි. පක්ෂය පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයකට ලක්විය යුතුයි කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් දැඩි සටනක් ගෙනගියා. මේ රාජ්‍ය, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබාදීමත් සමඟම මෙම සටන නතර වෙලාද..?

එහෙම තනතුරු ලබාදුන්නා කියලා පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ගෙනියන මතවාදය කාගෙවත් නතර වෙලා නැහැ. නතරවෙන්නෙත් නැහැ. අපිට ඕන සියලුම දෙනා එකතු කරගෙන පක්ෂය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යන්න. රටේ ප්‍රධානතම දේශපාලන පක්ෂය, ඒ වගේම ජනතා සිතුම් පැතුම් තෝරාගෙන රට වෙනුවෙන් සුවිශේෂි වැඩකොටසක් සිදුකරන දේශපාලන පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.

පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු වෙනුවෙන් මෙතරම් වදවෙන්නේ ඇයි? ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ කොතැනද..?

පිටුපස්සේ ඉඳගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ කරන මෙහි සාරය උරාබොන කිහිපදෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න එම පිරිසගෙන් මෙම පක්ෂය බේරාගැනීමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ විනාශකාරි පිරිස පැත්තකට තියලා අනෙක් සියලුම දෙනා එකතු කරගෙන ජයග්‍රාහි ගමනක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගමන් කිරීමටයි අපි වෙහෙසෙන්නේ.

නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුමක් පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් විසින් පසුගිය දිනවල ක්‍රියාත්මක කළා නේද..?

රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා පන්නන්න හැදුවා. තවත් කෙනකු ගේන්න හැදුවා කියලා එක එක කතා ප්‍රචාරය වුණා. කිසි කෙනෙක් පන්නන්නවත් කිසි කෙනකු ගේන්නටත් නොවෙයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාරය උරාබොමින් පක්ෂය විනාශ කරන සුළු පිරිසක් ඉවත් කරන්නයි අපි කටයුතු කරන්නේ. පක්ෂය විනාශ කරලා තම බඩ වඩාගන්න, සාක්කු පුරවා ගන්න කණ්ඩායම ඉවත් කරන්න ඕන.

පක්ෂය විනාශ කරගෙන බඩ වඩා ගනිමින් සාක්කු පුරවාගන්න කට්ටිය ඉන්නේ කොහේද..?

මේ පක්ෂයේ ඉන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ පිටුපස්සේ මේගොල්ලන් ඉන්නවා. මේ කණ්ඩායමට ජනතාවගේ ඡන්දයකින් කවදාවත්ම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට කිසිම ජනතා විශ්වාසයක් නැහැ. අතීතයේ ඉඳලාම කටයුතු කළේ ඩීල්වලින්. දැනුත් සිදුකරමින් ඉන්නේ ඩීල් දාන එක. මේ ඩීල්කාරයන් ඉවත් කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නිදහසේ ගමන් කළ හැකි තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි.

ඔබ මේ චෝදනාව එල්ල කරන්නේ මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යවරයාටද..?

මං මේ වෙලාවේ කාගෙවත් නම් කියන්න කැමැති නැහැ. මං කනිෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙක්. මේ රටේ මිනිස්සු, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාක්ෂිකයන්. අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කණ්ඩායම දන්නවා, මං මේ කියන්නේ කාටද? එම කණ්ඩායමට අයත් වෙන්නේ කවුද කියලා.

ඔබ ඔය චෝදනා කරන කණ්ඩායමට කීදෙනකු පමණ ඉන්නවාද..?

ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ දෙන්නයි. දෙන්නෙක් වුණාට ඒ දෙන්නාටම පුළුවන් මුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයම විනාශ කරන්න.

මේ වෙනකොටත් ඔබ විනාශකාරීන් ලෙස හඳුන්වන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය විදිහටද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කටයුතු සිදුවෙන්නේ..?

පසුගිය කාලය වෙනකම්ම වැඩකටයුතු සිදුවුණේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහටයි. නමුත් අද වනවිට එහි යම් සමනය වීමක් තිබෙනවා. අගමැතිතුමා නිවැරැදි ආකාරයට පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යයි කියලා අපි හිතනවා.

පක්ෂය නිවැරැදිව ඉදිරියට ගෙන යෑම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ යුත්තේ කුමක්ද..?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බිම් මට්ටම අද පවතින්නේ එතරම් යහපත් තත්ත්වයක නොවෙයි. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල, ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ එක්සත්ජාතික පක්ෂයට තිබුණු ජව සම්පන්නකම මේ වෙනකොට කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. ඒක නැඟිට්ටවන්න නම් අපි හරි තැනකින් පටන්ගත යුතුයි. ඒක ඉහළ සිට පහළට පටන්ගත යුතුයි. චරිත පිළිබ¼ද ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නේ නැතුව වඩාත් විශ්වාසවන්ත ආකාරයකට මෙම ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සිදුකළ යුතුයි. අපේ තනතුරු හෙට නැති වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කඩාවැටීමට අප ඉඩ තියන්නේ නැහැ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩගන්න නම් පසුගිය අවුරුදු 3 1/2 තුළ සිදුකරපු කටයුතු ප්‍රමාණවත් වෙයිද..?

ඒ කටයුතු විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම හිතන කට්ටියකුත් අපේ පක්ෂයේ ඉන්නවා. මුකුත්ම කරන්න ඕන නැහැ කියලයි ඒගොල්ලන් හිතන්නේ. අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කණ්ඩායම් රැස්වීමකදී එක්කෙනෙක් කියනවා, පසුගිය අවුරුදු 3 1/2 තුළ අපි කරපුවා හොඳටම ඇති. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මාර්කටිං කරන්න විතරයි කියලා. එහෙම මාර්කටිං කළාම රටේ ජනතාව ඔක්කොම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දෙ දෙයි කියලත් එම පුද්ගලයා කියනවා. එහෙම ඔළමොට්ටල ප්‍රකාශ කරන මහා ජේ‍යෂ්ඨ යැයි කියාගන්නා නායකයෝ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ජන විඥානය පහතට දාන්න පුළුවන් කියලා එහෙම නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩගන්න බැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබියදී පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජයට පත්වුණේ ඇයි කියලා හොයන්න ඕන. ඒ ගැන හොයමිනුයි පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය සිදුකළ යුත්තේ.
රට ගොඩගැනීමත් කළ යුතුයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩගැනීමත් සිදුකළ යුතුයි. මේ දෙකම කරන්න තියෙන්නේ තව අවුරුදු 1 1/2යි.

මේ දෙකම කරන්න මේ අවුරුදු 1 1/2 හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අදම දැන්ම වැඩ පටන්ගත යුතුයි. හොඳ තරුණ නායකයන් පිරිසකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරු හිමිවී තිබෙන නිසා සාර්ථකව මේ වැඩටික කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයකට නියමාකාරයෙන් ලක්නොවූ බව සඳහන් කරමින් සමහරුන් සිටින්නේ දැඩි කලකිරීමකින් නොවේද..?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය මට විවේචනය කරන්න අයිතියක් නැහැ. නමුත් මෙම ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය ගැන මට පෞද්ගලිකව සතුට වෙන්න බැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ පක්ෂයේ අවුරුදු ගණනාවක් ඇදගෙන ආපු නායකයා විදිහට සිටීමේ කිසි වැරැද්දක් අපි දකින්නේ නැහැ. පක්ෂය ගමට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නායකයන් ටික දෙනෙක් පක්ෂයේ හිටියානම් හොඳයි. දැන් වෙච්ච දේ සිදුවුණා. පත් වෙච්ච නායකයන්ට දැන් ගමට බහින්න කාලය ඇවිල්ලා. අපේ සමහර අමාත්‍යවරුන්ට මතක නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 20ක් විපක්ෂයේ හිටියා කියලා.

ප්‍රතිසංවිධානය සැලකිය යුතු මට්ටමෙන් සිදුවෙලා දැන් මාස දෙකකට ආසන්නයි. ඔබ කියන ආකාරයෙන් ගමට බැහැලා වැඩ කරන බවක් නම් තවම පෙනෙන්නේ නැහැනේද?

වැටකොළු, පතෝල න්‍යායෙන් ඊළඟ අවුරුදු 1 1/2 ත් ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දිනන්න බැහැ. ඒකයි මං කිව්වේ පත්කරපු නායකයෝ ටික වැඩේට බහින්න ඕන. දැනටමත් යම් ප්‍රමාදයක් පේනවා. එය ඉතා ඉක්මනින් සිදුවේවි කියලා මම හිතනවා.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ සිටින අතරතුර ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය මෙහෙයවීම නව නායකත්වයකට යොමුකර එම නායකත්වය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි කියන මතයකුත් පක්ෂය තුළ යම් පිරිසකගේ තිබුණා නේද?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් බහුතරයකගේ යෝජනාවත් මේකමයි.

ජනතා ආකර්ෂණය තිබෙන එය දිනාගත හැකි නායකයන් කිහිපදෙනකු අපේ පක්ෂයේ ඉන්නවා. ඔවුන් අන්තිමට දාලා මේ ගමන යන්න බැහැ. පක්ෂය විනාශ කරන දෙතුන් දෙනා ඉවත්වෙලා එතැනට ජනතා ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි පුද්ගලයන් පත්විය යුතුයි. ඒ සඳහායි අපේ පසුපෙළ වෙහෙසෙන්නේ.

මැතිවරණ මෙහෙයවමින් පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යෑම සඳහා සිටින වඩාත්ම සුදුසු පුද්ගලයා කවුද?

එක්කෙනෙක් පමණක් නොවෙයි, අති දක්ෂ නායකයන් කිහිපදෙනකුම ඉන්නවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නවා. ඒ එක්කම නවීන් දිසානායක, ගයන්ත කරුණාතිලක, අකිල විරාජ් කාරියවසම් වැනි මහත්වරුන් ඉන්නවා.

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණ මෙහෙයවීමට නව නායකත්වයකට ලබානොදුණ හොත් ආසන සංවිධායක ධුරවලින් ඉවත් වෙනවා, පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීන වෙනවා කියලා කණ්ඩායමක් ප්‍රකාශ කර තිබුණා නේද?

එහෙම මත තිබුණා. නමුත් නායකත්වයේ අර්බුදය දැන් යම් ප්‍රමාණයකට විසඳී තිබෙන නිසා දැන් කළ යුත්තේ දෙවැනි පෙළ කණ්ඩායම වගකීම් අරගෙන ඉදිරියට ඇවිල්ලා පළාත් සභා මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කිරීමයි. පළාත් සභා මැතිවරණ දිනන්නේ නැතිව අපිට ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය දිනන්න අමාරුයි. එම නිසා පළාත් සභා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මේ වන විටත් අපි හොඳ ශක්තිමත් ස්ථානයක සිටිය යුතුයි. පළාත් පාලන මැතිවරණය වගේම පළාත් සභා මැතිවරණයත් පරාජයට පත්වුණොත් ඊට පසුව මොන තර්ක දාලත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අපට තිබෙන අවස්ථාව බොහොම අඩුයි. ඒක නිසා ජනාධිපතිවරණයට වඩා වැඩි අවධානයක් අපි පළාත් සභා මැතිවරණයට යොමු කළ යුතුයි.

එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් කරනවාද? නැද්ද? යන තීරණය කෙරෙන කඩඉම වන්නේ පළාත් සභා මැතිවරණයද?

ඔව්, බොහෝ විට. පළාත් සභා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමට යම් හෙයකින් බැරි වුණොත් පක්ෂය තුළ දරුණු බෙදීම් ඇතිවිය හැකියි. සමහර විට මම දේශපාලනයෙන් සමුගන්න වුණත් ඉඩ තිබෙනවා.

2019 අගදී ජනාධිපතිවරණය කැඳවිය යුතුයි. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද?

ඒ ගැන සඳහන් කිරීමට දැන්ම කල් වැඩියි.

එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂයා වන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාමයි කියලා.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ජානාධිපතිවරණයෙන් ජයගැනීමේ ශක්තිය තිබෙනවා. නමුත් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු නියමාකාරයෙන් සිදුවී ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය අපි ජයග්‍රහණ කළ යුතුයි. එහෙම නොවුණහොත් අපිට ඉදිරියට යන්න බැහැ. එහෙම වුණොත් ඔය කියන අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් විශාල ව්‍යාකූලත්වයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න වැඩිවෙයි. එහෙම දෙයක් නොවේවා කියලා මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

පළාත් සභා මැතිවරණය පරාජය වුණොත් පක්ෂයේ නායකයාගේ සිට විශාල වෙනස්කම් සිදුවෙන්න පුළුවන් කියලාද කියන්නේ?

පළාත් සභා මැතිවරණය පරාජයට පත්වුණොත් අපිට ඉදිරියට යන්න බැහැනේ. එතකොට ඉදිරියට යෑමට හැකි වන පරිදි හැම වෙනසක්ම සිදුවිය යුතුයි. පළාත් සභා මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කළොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකින් හෝ සන්ධානයකින් තවම ජනාධිපති අපේක්ෂකයකු නම් කරලා නැහැ. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කියලා අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමැතිතුමා කිව්වට තවම ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවසන් තීරණයක් ගෙන නැහැ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වන්නේ පොදු අපේක්ෂකයෙක්ද?

නැවැත ඒ තත්ත්වයට අපේ පක්ෂය යන එකක් නැහැ. රටේ නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට පොදු අපේක්ෂකයකු තෝරා ගත්තා. නමුත් එමඟින් ජනතාව අපේක්ෂා කළ දේ මේ වන විට ඉටුවෙලා නැහැ කියලා මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා. පොදු අපේක්ෂකයා තුළින් මේ රටේ ඡන්දදායකයා බලාපොරොත්තු වුණු සාධාරණය ඉටුවෙලා නැහැ. එම නිසා එවැනි ඵල රහිත පොදු අපේක්ෂකයකු වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව යළි පෙළගැහෙන්නේ නැහැ. යම් විදියකින් පොදු අපේක්ෂකයකු යළිත් ඉදිරිපත් වුණහොත් අපි නම් ඊට සහාය නොදී පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි ආපහු රෑ වැටුණු වළේ දවල් වැටෙන්නේ නැහැ. කාගේවත් ප්‍රතිරූප ගොඩනඟන්න අහිංසක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාක්ෂිකයෝ බිල්ලට දෙන්න අපි සූදානම් නැහැ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කියලා එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක ඇමැතිතුමා කියලා තියෙනවා. මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට යළිත් වරක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහාය ලබා දෙනවාද?

කිසිම පොදු අපේක්ෂකයකුට අපේ පක්ෂයේ සහාය ලබාදෙන්නේ නැහැ. අපේම පක්ෂයේ නායකයකු තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් වුණොත් ඒ මහතාට ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වේවිද?

මේ රටේ සාමා්‍යයෙන් දේශපාලනය ගැන දන්න පුංචි දරුවකුගෙන් වුණත් ඒකට හොඳ පිළිතුරක් ලැබේවි කියලා මං හිතනවා.

ඩබ්ලිව්.කේ. ප්‍රසාද් මංජු

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon