විදුලි ජනන සැලැස්මට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න

  👤  3030 readers have read this article !
By mawbima 2017-05-19

ඉෂාරා සිල්වා

ඉදිරි විසි වසර සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කර ඇති විදුලි ජනන සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ලබන වසරේ සිට 2037 දක්වා ඉදිකළ යුතු නව විදුලි බලාගාර ඇතුළත් දිගු කාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සකස් කර ඇති අතර ඊට අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා මේ වන විට කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අදාළ සැලැස්ම පිළිබඳ මහජනතාවගේ අදහස් හා යෝජනා ලබාගෙන ඒවා සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව සැලැස්ම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ජුනි 6 දක්වා යෝජනා හා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම විෂය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනා සඳහා අවස්ථාව ලැබේ.
මෙම විදුලි ජනන සැලැස්මෙහි පිටපත් ඹඹඹ. නභජඵත.ඨධම.තඬ වෙබ් අඩවියෙන් හා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීිතා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ තොරතුරු කෙන්ද්‍රයෙන්ද ලබාගත හැකිය.

යෝජිත බලාගාර සැලැස්මෙන් කුඩා ජල විදුලි බලාගාර, සූර්ය බලාගාර, ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර සහ තාප බලාගාර ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත ආයෝජනය රුපියල් බිලියන 2168කි.

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්