මහ රැජනගේ පරීක්ෂණ සේවය අපේ රටේ පාසල්වලටත් අවශ්‍යයි

  👤  3044 readers have read this article !
By mawbima 2017-05-19

බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය රටේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන ආයතනයක්. මේ වනවිට බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ පිළිගත හැකි මට්ටමේ ප්‍රධාන පාසල් 6ක් පමණ තිබෙනවා. අවාසනාවකට අනෙක් පාසල් ඒ තත්ත්වයට පත්වෙලා නැහැ. මෙම ගැටලුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේත් පවතිනවා. ලංකාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවකත් මේ ගැටලුව පවතිනවා.

රජයෙන් විශාල මුදලක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරනවා. ඉන් කොටසක් පළාත් සභා වෙත පැවරෙනවා. මේවායේ පාලනය වැඩි වශයෙන්ම සිදු කරන්නේ පළාත් සභාව හරහායි. අපි අධ්‍යාපනයට විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. මෙහි තිබෙන ගැටලුව මුදල් නොමැතිකම විතරයි.

රජයෙන් ගුරුවරු බඳවා ගන්නවා. ළමයින්ට මූලික අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. නමුත් මෙම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ආදියෙන් ලබාදෙන ආකාරයේ ඉහළ මට්ටමේ අධ්‍යාපනයක් එම පාසල්වලින් බොහෝ දුරට ලබාදෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඇතැම් මවුපියන්, ළමුන් රජයේ විද්‍යාලවලින් ඉවත් කරමින් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාල වැනි ලාභ නොලබන සහ ලාභ ලබන පෞද්ගලික පාසල්වලට ඇතුළත් කරනවා. මේ වනවිට අධ්‍යාපනයට විශාල පිපාසයක් ඇතිවී තිබෙනවා.
මවුපියන් අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න යැයි පවසනවා. නමුත් දියුණු කිරීමට නම් විශේෂ දැනුමක් තිබිය යුතුයි. අධ්‍යාපනයට දක්ෂ පුද්ගලයන් ඒ ඒ තනතුරුවලට පත් කළ යුතු වෙනවා. එයයි සිදු නොවන්නේ. පසුගිය දශක දෙක තුන තුළදී අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ ගැටලු තිබෙනවා. ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු තේරීමේදී එම ගැටලු ඇති වුණා.

ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේත් අපේ සාමාන්‍ය රජයේ පාසල්වලත් වෙනස තිබෙන්නේ එතැනයි. ලබා ගන්නා මුදල්වලට උපරිම ප්‍රමිතියක් ප්‍රතිඵලයක් ගත යුතු නිසා ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු තේරීමේදී ප්‍රමිතියක් අනුවයි සිදු කරන්නේ.

දක්ෂ පළපුරුදු දැනුවත් අය තෝරා ඔවුන්ට භාර දෙනවා පාසල ඉදිරියට ගෙනයෑමට. විද්‍යාලය ප්‍රතිඵල පෙන්වන්නේ නැතිනම් ඔවුන්ව ඉවත් කරනවා. ගුරුතලාව, ගල්කිස්ස, බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලවල මෙය සිදු කරනවා. නමුත් එම මාරුකිරීම් සිදු වන්නේ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම මතයි.
අවාසනාවකට එය අපේ රජයේ පාසල්වල සිදු වන්නේ නැහැ. රජයේ ගුරු පත්වීම් ලබා දෙන විට යම් කිසි දේශපාලන බලපෑමක් ඇති කරනවා. එසේත් නොමැතිනම් වෙනත් සම්බන්ධතාවකින් බලපෑමක් කරනවා. නැත්නම් ආගම, ජාතිය අනුව පත්වීම් ලබා දෙනවා. ඉන් දියුණුවක් කරා ගමන් කිරීමට නොහැකියි. එයයි අපට තිබෙන විශාලතම ගැටලුව.

එහෙත් මෙම පාසල්වල ගුරුවරුන් තේරීමේදී විෂය අනුව ඉල්ලීම අනුවයි තෝරන්නේ. නමුත් රජයේ විද්‍යා ගුරුවරු අවශ්‍ය වනවිට බඳවා ගන්නේ කලා ගුරුවරු. මෙම පාසල් බඳවා ගන්නේ පුහුණු ගුරුවරු. රජයෙන් ගුරුවරු ලෙස බඳවා ගැනීමෙන් පසුවයි පුහුණුව ලබා දෙන්නේ. මෙම ක්‍රමවේදය ගෙන යෑමට නොහැකියි.
රාජ්‍ය අංශයේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ බඳවා ගැනීම් සඳහාත් මෙවැනි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරලා ප්‍රගති සමාලෝචන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම ජනාධිපතිතුමා හා අධ්‍යාපන ඇමැතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. රජයේත් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේත් පළාත් යටතේත් පාලනය වන පාසල්වලට මෙම ක්‍රමය ඇතුළත් කළ යුතු වෙනවා.
පළාත් සභා බලතල පවරා ගන්නේත් නැතිව මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල පවරා දෙන්නේත් නැතිව රටේ අධ්‍යාපනය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපි නිර්මාණය කරනවා.
ශාන්ත තෝමස්, මියුසියස් වැනි විද්‍යාලවල ක්‍රියාත්මක වන ගුණාත්මක වැඩසටහන් අධ්‍යයනය කරලා ඒවා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ලෙස සකස් කිරීමට සියලු දෙනා ඒ අනුව කටයුතු කරවීමට අපිට හැකිවෙනවා. එයත් ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ නැතිනම් යම්කිසි අපක්ෂපාතී කොමිටියක් මඟින් විභාගයක් පවත්වා කරුණු විමසීමට මවුපියන්ට, ප්‍රදේශවාසීන්ට හැකියාව තිබෙනවා. එවැනි සහනයක් අපි ජනතාවට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි විශාල ලෙස මුදල් වියදම් කරලා ගුරුවරු බඳවාගෙන පුහුණු කළ යුතුයි. අපි ගුරුවරුන් බඳවා ගෙන පසුව ඔවුන් හොඳින් පුහුණු කළ යුතුයි. තුන් වෙනුවට පාසලේ වුවමනාවන් අනුව පාසල් මණ්ඩලය තෝරාගත යුතුයි. පාසලට බඳවා ගන්නා ගුරු මණ්ඩලය එම පාසලට පමණක් සීමා කළ යුතුයි. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සේවය, උෟව දිස්ත්‍රික් සේවය ලෙස නම් නොකර කන්දකැටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ගුරු සේවය ලෙස පාසලේ නමින් නම් කළ යුතුයි. එයයි සිදුකළ යුත්තේ.

මියුසියස් විද්‍යාලයේ ගුරු සේවය එයට පමණයි සීමා වෙන්නේ. එංගලන්තයේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයත් එසේයි. රජයේ මුදල් ලබා දුන්නාට කාර්ය මණ්ඩලය පාසලට සීමා විය යුතුයි. අපට ඉදිරියට මෙය කිරීමට සිදුවේවි. එවිට ඔවුන් අඩුම වශයෙන් අවුරුදු 8ක් - 9ක් සේවය කර ඉන් පිටව යයි.
අනෙක් කාරණය පරීක්ෂණ සේවයයි. අතීතයේ අපේ පාසල්වල පැවතුණා රජයේ පරීක්ෂණ සේවය. එංගලන්තයේ එම ක්‍රමය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. එහි ඔවුන් හඳුන්වන්නේ "මහ රැජිනගේ පරීක්ෂණ සේවය" ලෙසයි. ඔවුන් පාසල් වෙත ගොස් වාර්තා ලබා ගන්නවා. එම වාර්තාව පසුව පාසල් මණ්ඩලයට අධ්‍යාපන පාලන මණ්ඩලයට ලබා දෙනවා.
අපත් එය සිදු කළ යුතුයි. බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාර්තාව පළාත් සභාවට ජාතික ආණ්ඩුවට, බණ්ඩාරවෙල ජනතාවට ලබාදිය හැකියි. ආදි ශිෂ්‍යන්ටත් ලබාදිය හැකියි. අප මෙම ක්‍රමවේදය ඇති කළ යුතුයි.
ගුරුවරුන්ට අලුත් දැනුම ලබාගැනීමට පුහුණුව ලබාගැනීමට අවුරුද්දට දින දෙක තුනක් ලබාදිය යුතුයි. මෙය ඉදිරි වසර 5-6 තුළ සිදුකළ යුතු සංශෝධනයක්. එසේ කළොත් මුදලේ වටිනාකම මෙන්ම අධ්‍යාපනයත් දියුණු වෙනවා. අපි මේ වනවිට අවුරුදු 13ක පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. අධ්‍යාපනයට වෘත්තීය අංශයත් එකතු කිරීමට සූදානම් වෙනවා.

මේ සියල්ල සාර්ථක වන්නේ හොඳ ගුරුවරු නිසයි. දුම්රියට, බස් රථයට හෝ ගුවන් යානයට අප ගොඩ වන්නේ එම නියමුවන්ට, රියැදුරුන්ට පුහුණුව ඇති නිසයි. එම තත්ත්වය අපි පාසලේ පන්ති කාමරය දක්වා රැගෙන ආ යුතුයි. අපේ රටේ අධ්‍යාපනය දියුණු වන්නේ එවිටයි.
ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධියක් ලබාගත් මෙවැනි පාසල් අපේ රටේ තිබෙන්නේ අතළොස්සයි. ඒ මට්ටමට රටේ සියලුම පාසල් ගෙන ඒමට අපි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කළ යුතුයි.
මෙම පාසලත් ජපන්නු බෝම්බ දැමීම නිසා මෙම ප්‍රදේශයට අහම්බෙන් වගේ ගෙනාවේ. එම පාසලත් රටේ පිළිගත් පාසලක් බවට දැන් පත්වෙලා. නමුත් අප සැලසුම් කරමින් ආරම්භ කළ පාසල්වලට තවමත් එම තත්ත්වයට පැමිණීමට නොහැකි වී තිබෙනවා.

එම නිසා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය එම උසස් මට්ටමට ගෙන යෑමට මූලික වශයෙන් යෝජනා සකස් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්