33

කොළඹ
ගිගුරුම් සහිත වැසි

දේශපාලන

ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන් වැරැද්දක් කර ඇතිනම් ඔහු ගෙදර යැවීමට පමණක් නොව හිරේ යැවීමටත් සූදානම්

රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාට විරුද්ධව ගෙනාපු විශ්වසභංගයට පක්ෂ වුනත් ආණ්ඩුව ඉවරයි විරුද්ධ වුනත් ආණ්ඩුව ඉවරයි
ත‍්‍රස්ථවාදීන් සොයා දෙන්න මුස්ලිම් ජනතාවට යුතුකමක් හා වගකීමක් තියෙනවා
මේ වෙලාවේ කිසිසේත්ම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතක් ඕනේ නෑ...

මේ අවස්ථාවේ කිසිසේත්ම ප්‍රතිත්‍රස්ත

06:50 AM May 22 2019
බදියුදීන් එරෙහිව JVPය දුන්න විශ්වාසභංගයට එස්. බී. බෑ කියයි...

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එරෙහි

01:08 PM May 21 2019
රිෂාඩ් ගැන තීරණය කරන්න ඕනේ ආණ්ඩුව ...

රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ආණ්ඩුවේ අමාත්‍

07:30 AM May 21 2019
රටේ ආරක්ෂාව තහවුරුයි -දරුවන් හෙට ඉඳන් පාසල් යවන්න...

රටේ ආරක්ෂාව මේ වනවිට සහතික කර ඇති නිසා

07:25 AM May 20 2019
රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය අපෙන් කිසිම සහායක් නෑ...

ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහිව විපක්

03:38 PM May 18 2019