ආදායම්-වියදම් සමීක්ෂණයට අනුව පුද්ගල ආදායම වැඩිවෙලා

  👤  1719 readers have read this article !
Published by : MB WEB 2017-10-23 09:35:59

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් 2016 වසරේදී පැවැත්වූ ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යන්‍ය මාසික ගෘහ ඒකක ආදායම රු. 62,237ක් වන බව පවසයි.

2012/2013 වර්ෂවල සමීක්ෂණයට අනුව එය 35.7%ක වැඩිවීමක් බවත් 2013 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ගණනය වූ උද්ධමන බලපෑම් හමුවේ මූර්ත ආදායම සලකන විට එය 15.8%ක වැඩිවීමක් බවත් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික මධ්‍යන්‍ය ඒක පුද්ගල ආදායම 2016 වසරේදී රු. 16,377ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

නාගරික ග්‍රාමීය හා වතු අංශයන්හි වාර්තා වූ ආදායම් සැලකීමේදී නාගරික අංශයේ මාසික මධ්‍යන්‍ය ගෘහ ඒකක ආදායම රුපියල් 88,692ක්ද, වතු අංශයේ එම අගය පිළිවෙළින් රුපියල් 58,137ක් සහ රුපියල් 34,804ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සිය නිවේදනයේ දක්වයි. මෙම සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව 2016 වර්ෂයේදී ආදායම් ලබන්නන්ගේ මාසික මධ්‍යන්‍ය ආදායම රුපියල් 33,894කි. මාසික මධ්‍යස්ථ ආදායම රුපියල් 23,260කි.

ඊට අමතරව එම වර්ෂයේ මාසික මධ්‍යන්‍ය ගෘහ ඒකක වියදම රුපියල් 54,999ක් ලෙස වාර්තා විය. ආහාර සඳහා පමණක් වැයවන මාසික මධ්‍යන්‍ය ගෘහ ඒකක වියදම රුපියල් 19,114ක් ලෙසත් ආහාර පාන නොවන ද්‍රව්‍ය සඳහා වූ මාසික මධ්‍යන්‍ය ගෘහ ඒකක වියදම් රුපියල් 35,885ක් ලෙසත් වාර්තා වී ඇත. මෙම සමීක්ෂණ තොරතුරුවලට අනුව මාසික මධ්‍යන්‍ය ගෘහ ඒකක වියදම 2012/2013 වර්ෂවලට වඩා 2016 වර්ෂයේදී 33%ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇත.

2002 වර්ෂයේදී වාර්තා වන ආකාරයට ජනගහන දරිද්‍රතා අනුපාතය 22.7%ක් වී ඇති අතර 2016 වසරේදී එය 4.1%ක් දක්වා අඩු වී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් දුප්පත්කම අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවක් පසුගිය වසර 14 තුළදී වාර්තා වී තිබෙන බවත් ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මෙම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

මෙසේ පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ජාතික මට්ටමෙන් දුප්පත්කම අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කළද දුප්පත්කමේ අසමානතා තවමත් පළාත්, දිස්ත්‍රික්, නාගරික ග්‍රාමීය හා වතු යන අංශවල දක්නට ඇති බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය සෑම වසර 3කටම වරක් පවත්වන අතර 2016 වර්ෂයේදී පැවැත්වූයේ එහි 9 වැනි සමීක්ෂණයයි.

මෙම සමීක්ෂණය සඳහා විධිමත් නියැදි තේරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන්ට අනුව මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි නිවාස ඒකක 25,000ක නියැදියක් යොදා ගනිමින් 2016 ජනවාරි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ දත්ත රැස්කර ඇත.

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්