ස්මාර්ට් නාන වතුර මල

  👤  2691 readers have read this article !
Published by : MB WEB 2017-06-08 15:03:14

"Smart and Blue" නමැති ප්‍රංශ සමාගම විසින් දැන් Smart Showerhead එකක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ස්නානය කිරීමට ගොස් වතුර නාස්ති වෙන ප්‍රමාණය අවම කරගන්නට උපකාර කිරීම ප්‍රධාන කරගත් මෙම "Hydrao" නමැති Smart නාන වතුර මල, ඩොලර් 100කට මිලදී ගත හැකි අතර ඒථචලධද සමාගමේ "Amazon" නමැති හඬ ආශ්‍රයෙන් ක්‍රියා කළ හැකි Digital සහායක හරහා සම්බන්ධ වී ඔබ පාවිච්චි කළ ජල ධාරිතාව, ඉතිරිකරගත් ජල ධාරිතාව, වාගේම ඔබ ජලය සහ ශක්තිය සඳහා මසකට වැය කරන මුදලින් කොපමණ ඉතිරිකර ගත්තා දැයි යන්නද දැනුම් දීමට හැකියාවක් තිබෙනවා.

මෙම ස්මාර්ට් වතුර මල එහි විවිධ පැහැයන් (colors) වෙනස් කරමින්, භාවිත කරන ජල ප්‍රමාණයේ අඩුවැඩි ආකාරය (වැයවන ධාරිතාවේ තරමද) පිළිබඳව ස්නානය කරන විට ඔබට සංවේදී වීමට ඉඩ සලසනවා. මේ අනුව එක් එක් පාට ඇති වෙන්නට යන ජල ධාරිතාව වෙනස් කරමින් හෝ කාලය අඩුකරමින්, Hydrao භාවිත කරන, සාමාජිකයන් 4ක් සිටින පවුලකට, වසරකට ඩොලර් 200ක් ජල විදුලිබිල්වලින් ඉතිරි කරගත හැකි බව ගණන් බලා තිබෙනවා.

පිරිසුදු ජලය ක්ෂය වෙන සම්පතක් සහ විදුලි බිල් (බලශක්ති) අධික මිලකට යන අනාගතයට, මෙම ස්මාර්ට් Showerhead එකට මීටත් වැඩිය වටිනාකමක් ඇති විය හැකියි.

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්